Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Większość umów kredytowych stosowanych przez banki zawiera klauzule waloryzacyjne, które odwołują się do kursu danej waluty określonej w tabeli kursowej banku. Postanowienia te są zazwyczaj niedozwolonymi klauzulami umownymi. Zgodnie z zapisami w prawie polskim, świadczenie, takie jak rata kredytu musi być ściśle oznaczone. Jest to konieczne do tego, aby zobowiązanie w ogóle powstało. W przypadku walutowej klauzuli waloryzacyjnej takim obiektywnym kursem jest kurs rynkowy. Jasnym jest, że samo stwierdzenie kursu rynkowego nie jest wystarczające, bowiem na rynku mogą występować różne kursy – kurs sprzedaży, kurs zakupu czy kurs średni. Umowa powinna zatem zawierać informacje o jaki kurs chodzi dokładnie. Wymóg ten określony jest w nowelizacji antyspreadowej z 2011 roku, która w art. 69 ust. 4a Prawa bankowego nakazała określenie w umowie sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego określana jest kwota kredytu, transz, rat kapitałowo-odsetkowych i zasad przeliczania na walutę wpłaty lub spłaty kredytu.

Realia są jednak nieco inne – tabela kursowa banku każdego dnia jest układana i ogłaszana w drodze swobodnego uznania banku i może podlegać dowolnym zmianom. Jej jedynym ograniczeniem jest konkurencja rynku, która sprawia, że kurs oferowany przez banki nie jest gorszy od kursów oferowanych przez inne podmioty. Tym samym często spotykamy się z sytuacją, w której rata kredytu przeliczona na obcą walutę zostaje zawyżona.

Umowa kredytowa zawiera zazwyczaj liczne odstępstwa od definicji legalnej umowy kredytu, która zawarta jest w prawie bankowym. Zawiera ona informacje o kwocie kredytu i jego walucie, oprocentowaniu i zasadach jego zmiany, wysokości prowizji i celu kredytu. Spłata zobowiązania kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu razem z odsetkami i zapłaty umówionej części prowizji.

 

Pomożemy odzyskać należności, takie jak:

  • Straty na przeliczeniu kapitału tzw. SPREAD
  • Straty na wzroście kapitału
  • Straty na przeliczeniu raty
  • Straty na Ubezpieczeniu Niskiego Wkładu Własnego

Aby skorzystać z naszych usług potrzebujesz:

  • Aktywny lub spłacony kredyt walutowy – CHF
  • Umowa kredytowa z bankiem (kwota kredytu wyrażona w PLN)
  • Dowód osobisty + spisanie sprawy
Zadzwoń, udzielę Ci darmowej porady!

Zaufaj profesjonalistom!

Jesteśmy obecni na rynku od wielu lat. W tym czasie zetknęliśmy się z wieloma różnymi sprawami naszych klientów. Szukaliśmy najlepszych rozwiązań, zawiązując bliską współpracę z kancelariami prawnymi, które specjalizują się w poszczególnych dziedzinach. Dzięki dobrym kontaktom z adwokatami i radcami prawnymi, którzy regularnie rozwiązują problemy kredytów frankowych, możemy zaoferować najwyższy poziom usług, profesjonalizm i wysoką skuteczność. Jeśli masz jakiekolwiek pytania to zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub telefonu, w celu omówienia sprawy.