Odszkodowania z OC Sprawcy

Odszkodowania z OC Sprawcy

Uzyskanie odszkodowania za zniszczony samochód z OC lub AC sprawcy nie oznacza, że ubezpieczyciel wypłacił pełną kwotę roszczenia. Co więcej, zazwyczaj nie wypłaca należnego odszkodowania, celowo zaniżając jego wartość. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu biernej postawy większości ubezpieczonych, którzy nie wiedzą, w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw. Zazwyczaj poszkodowani nie dysponują wiedzą prawną na temat tego, w jaki sposób uzyskiwać należności. Często też nie posiadają czasu potrzebnego na analizę decyzji, napisanie odwołania i skontaktowanie się z prawnikiem. Wszystko to wymaga bowiem zaangażowania i podjęcia konkretnych kroków. Właśnie dlatego zajmujemy się odzyskiwaniem należnych pieniędzy z odszkodowań.

Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej szkody, sprawdzając czy roszczenie nie zostało zaniżone i uzyskamy informację na temat tego, ile pieniędzy możemy uzyskać. Twoja sprawa trafi do najlepszych specjalistów z dziedziny odzyskiwania odszkodowań z OC sprawcy. Działamy w modelu, w którym dysponujemy siecią zaprzyjaźnionych kancelarii, z których każda specjalizuje się w danej dziedzinie. Możesz mieć zatem pewność, że analizy Twojej sytuacji dokona adwokat lub radca prawny, który posiada niezbędną, ekspercką wiedzę.

 Uzyskujemy odszkodowania za:

 • Kolizje i stłuczki samochodowe
 • Wypadki drogowe
 • Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby
 • Wypadki w rolnictwie
 • Wypadki w pracy i w drodze do pracy
 • Poślizgi, potknięcia, upadki
 • Błędy w sztuce medycznej

Kiedy warto ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Zawsze. Zawsze warto dochodzić swoich roszczeń, wiedząc o tym, że ubezpieczyciele celowo zaniżają pierwotną wypłatę należności, licząc na bierność ubezpieczonych. Jak pokazują nasze doświadczenia, interwencja naszej agencji niemal zawsze kończy się dopłatą w wysokości kilkudziesięciu %.

Jednocześnie warto wiedzieć, że każde ubezpieczenie OC samochodu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych chroni nas sumą gwarancyjną:

 • osobowo – na kwotę 1,22 mln euro na osobę i 6,07 mln euro na każde zdarzenie
 • majątkowo – na kwotę 1,22 ml euro na zdarzenie

Możemy dochodzić roszczeń z polis do 3 i 20 lat wstecz, od dnia wypadku lub ostatniej korespondencji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Zachęcamy zatem do tego, aby zgłaszać się do nas, również ze sprawami, które teoretycznie są już przedawnione. Często możemy uzyskać dodatkowe pieniądze, w sprawie już zapomnianej.

Zadzwoń, udzielę Ci darmowej porady!

Odszkodowanie z OC sprawcy należy się za:

 • Szkody osobowe – urazy, złamania, zwichnięcia, stłuczenia, ból, cierpienie, niezdolność do pracy, uszczerbek psychiczny, kalectwo, inwalidztwo i trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • Szkody majątkowe – uszkodzenia samochodu i rzeczy wartościowych, których zakup jest udokumentowany,
 • Zwrot kosztów leczenia i transportu,
 • Zwrot kosztów sprzętu medycznego i doposażenia domu

Decydując się na zawarcie umowy o polisę OC z ubezpieczycielem warto pamiętać o swoich obowiązkach. W terminie 7 dni od wypadku należy udać się na pierwszą wizytę lekarską – do izby przyjęć, lekarza rodzinnego, lub lekarza specjalisty. W przypadku stłuczki lub wypadku zawsze wzywaj policję, lub spisuj oświadczenie, które będzie stanowić podstawowy dowód w sprawie. Na całym etapie postępowania gromadź dokumenty. Im więcej informacji będziesz posiadał, tym więcej pieniędzy będzie można odzyskać.

Zaufaj profesjonalistom

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań i sieć branżowych kontaktów. Oba te aspekty sprawiają, że uzyskujemy dla naszych klientów należności w sposób szybki i sprawny. W swoich działaniach wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę współpracujących z nami kancelarii prawnych. Jeśli chcesz uzyskać należne Ci pieniądze to skontaktuj się z nami za pomocą telefonu lub formularza kontaktowego, a my znajdziemy optymalne rozwiązania dla Ciebie!