Szkody górnicze  i autostradowe

Szkody górnicze i autostradowe

Zajmujemy się kompleksowym odzyskiwaniem należności wynikających ze szkód górniczych i autostradowych. Od wielu lat specjalizujemy się w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń, które spowodowane są ujemnymi wpływami eksploatacji górniczej, szczególnie w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze –min. w postępowaniu ugodowym, jak i w toku procesu sądowego.

 

Wspieramy naszych klientów w sprawach, takich jak:

  • Naprawianie szkód górniczych – w budynkach gospodarczych, mieszkalnych i innych budowlach, szczególnie w zakresie rozwiązywania problematyki wychyleń budynków i ich rektyfikacji; w infrastrukturze technicznej budynków; w zasiewach i uprawach rolnych, sadowniczych i ogrodniczych; w przypadku odwodnienia lub zawodnienia gruntów, oraz w wyniku braku wody w przydomowych studniach,
  • Zwrot kosztów rozbiórki obiektów budowlanych uszkodzonych na skutek robót górniczych przedsiębiorcy górniczego, a także dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń, które dotyczą zapobiegania tym szkodom,
  • Zwrot nakładów poniesionych na zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej lub na naprawę jej szkody

W swoim zespole posiadamy ekspertów w dziedzinie górnictwa i geologii, sejsmologii, hydrogeologii i budownictwa. Tym samym możemy zagwarantować kompleksowe i rzetelne podejście do tematu, bazujące przede wszystkim na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu. Nasi specjaliści zwracają uwagę na detale, dzięki czemu uzyskujemy pożądane rezultaty na drodze odzyskiwania należności.

Szkody  górnicze i autostradowe niejednokrotnie wpływają na możliwość wieloletniego użytkowania domów, ogrodów czy pomieszczeń gospodarczych. Straty powstałe w wyniku np. fedrowania nie są proste do udowodnienia. W wielu przypadkach kopalnie unikają odpowiedzialności, twierdząc, że szkody powstały wcześniej lub nie z ich winy. Zazwyczaj polubowne załatwienie sprawy nie rozwiązuje problemu, dlatego mieszkańcy muszą skorzystać z pomocy profesjonalistów – naszej firmy i zaprzyjaźnionych kancelarii.

W przypadku szkód górniczych zdecydowanie warto wejść na drogę sądową. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że osoby, które zdecydują się na tę formę dochodzenia roszczeń zwolnione są z opłaty sądowej. Sprawy dotyczące szkód górniczych są z niej zwolnione. Warto zatem nie poddawać się w przypadku zniszczeń czy ubytków, ale walczyć o swoje prawa i uzyskać odpowiednią wysokość należności.

 

Chętnie pomożemy!

Od wielu lat działamy w branży odszkodowań. Spotkaliśmy się w tym czasie z wieloma różnymi przypadkami, sytuacjami i osobami. To doświadczenie procentuje dzisiaj. Posiadamy sprawdzone modele działania, dostosowując je jednocześnie do indywidualnych oczekiwań klienta. Synergia tych działań sprawia, że nasi klienci są zawsze zadowoleni, a nam pozostaje satysfakcja z dobrze wykonanego działania.

 

Zadzwoń, udzielę Ci darmowej porady!